Què és?

És un prova que es fa mitjançant l’orina que calcula els radicals lliures.

Què és un radical lliure?

Un radical lliure és una molècula amb un àtom que ha perdut un electró en el seu orbital extern.

Són molècules molt reactives atès que capten un electró d’una altra molècula, en un procés en cadena, que origina moltes molècules oxidades i si l’efecte és continuat es pot entrar en el procés de “estrès oxidatiu” molt perjudicial                           per a la salut.


Es tracta de molècules molt reactives, amb una vida mitjana molt curta i amb una gran capacitat de lesionar cèl·lules. Com tenen una vida molt curta no poden mesurar-se directament, per la qual cosa la valoració d’un estat de “estrès oxidatiu” ha de fer-se indirectament, determinant en sang o orina molècules oxidades pels radicals lliures.

Les molècules que prioritàriament ataquen els radicals lliures són els dobles enllaços dels àcids grassos insaturats, i el producte final d’aquest procés és el *Malonildialdehido, que és la substància que s’analitza en el kit.

LA FORMACIÓ DE RADICALS LLIURES, pot produir-se per accions externes, com a radiació ultraviolada del sol, fum de tabac, pesticides, però principalment es produeixen internament, en el mitocondri com a conseqüència per un excés d’ingesta de calories (hidrats de carboni i grasses).

Implicació Clínica

L’excés de radicals lliures és molt perjudicial per a la salut.

La seva detecció ràpida i precoç pot evitar la cronicitat del procés

Com d’important és aquesta prova?

En cas de detectar-se un augment de radicals lliures es pot actuar amb mesures correctores mitjançant la regulació de la despesa energètica, i augmentar la ingesta d’antioxidants ja sigui en la dieta o en complements nutricionals.

Resultat amb 5 minuts

El resultat s’obté de manera immediata, permetent iniciar si és necessari la recomanació de factors correctors dietètics i de complements nutricionals.